Kulturuka 2017

Fortellerkveld på Kramvigbrygga tirsdag 21. mars kl.1900
Fangstfolk, fiskere, båtbyggere og bønder –  Den allsidige sjøsamekulturen        

Professor Alf Ragnar Nielsen holder foredrag om sjøsamene i nordre Nordland og Sør-Troms
Sjøsamenes historie i Nordre Nordland og Sør-Troms er i dag i liten grad kjent. Det har mange årsaker, blant annet at sjøsamene i dette området ble mye tidligere fornorsket enn i nord.  Men forskninga har i de seinere år fått øynene opp for denne viktige delen av den gamle kystkulturen i Norge, noe som vil bli redegjort for i foredraget.

Sjøsamene er ei kulturgruppe som er lite kjent i Nordre Nordland og Sør-Troms, til tross for en tusenårig historie i området. Høvding Ottars beretning fra 800-tallet kan fortelle om en livlig handel med samene, der havets produkter inngikk som et viktig element.

Sjøsamene var et aktivt folk som levde i fjordene og på øyene og utnyttet ressursene på en særdeles allsidig måte. Et viktig kjennetegn var båtbyggerkunsten, som det berettes om allerede i sagalitteraturen.   Sjøsamene fortsatte å være de mest driftige båtbyggerne helt fram til ca. 1800 og bygde de fleste bergensjektene. Av andre næringer jaktet de på kval, sel og sjøfugl, drev fiskerier og sanket egg og dun ute på øyene. Opp mot nyere tid ble de fleste sjøsamene bofaste på egne gårder med egne rettigheter (kalt ”finneodel”).

Forfatter: admin

Har drevet slektsforskning siden ca 1994. Sekretær i Slekt og data-Norge, styremedlem og leder dis-oslo/akershus/ kontaktperson slekt og data-midt-troms. webredaktør sørreisa historielag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *