Kulturminnevandring – Reisveien

KULTURMINNEVANDRING REISVEIEN

LØRDAG 19. AUGUST FRA MØLLERHAUGEN I MÅLSELV TIL NORDLIA I SØRREISA

TUREN GÅR VIA GAPAHUKEN VED VAKKERHUMPVANNET
Buss fra Sørreisa hotell kl. 1300, billett kr 50.Start fra Møllerhaugen kl.1400

Åpen bom til Fjellveien fra Nordlia kl. 1000-2100 for alle som vil kjøre opp. Fra veiende ca 15 min gange til gapahuken. Følg løype mot Vakkerhumpen. Gratis kaffe og mulighet for grilling fra kl. 1500. Bygdefolk og andre: Ta lørdagsturen opp til Vakkerhumpvannet!

Spørsmål: Ring Ernst Johan Nilsen (Sørreisa historielag) på tlf 416 08 101
VELKOMMEN