Adventskafe på Kramvigbrygga 3 desember 1100-1500

Adventskafeen vil være åpen fra 1100-1500. Også i år er vi så heldige å få besøk av Sørreisa damekor og Sørreisa husflidslag. Damekoret vil gi oss den rette førjulsstemninga med sang og allsang og husflidslaget vil selge sine gode produkter. Det vil være salg av kaffe/te og kaker. Historielaget selger bøker og har flere gode tilbud på julegaver.

Arkivdag på Kramvigbrygga

Lørdag 12. november kl. 1230 kommer Arkiv Troms til Kramvigbrygga. Arkiv Troms har de siste årene jobbet med å tilgjengeliggjøre arkivet fra handelshuset M.A. Kramvig. Dette arkivet gir en unik innsikt i historien til Sørreisa. Arkiv Troms, Sørreisa historielag og Midt Troms Museum inviterer til en spennende arkivdag på Kramvigbrygga. Det vil bli mulighet for å se på noe av det eldre arkivmatrialet fra M.A. Kramvig og snakke med arkivarene som jobber med bevaringsprosjektet. Program:
kl.1300. Åpning
kl.1310. Foredrag.
Om arkiv og arkivering- et historisk tilbakeblikk, ved Harald Lindbch Arkivverket
Fra forbrukerforening til handelshus-arkivenes historiske kontekst. ved Ole-Bjørn Fossbakk Arkiv Troms
Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Reisens forbrugerforening og handelshuset M.A. Kramvig. ved Emilie Alsaker Gjermunds, Arkiv Troms
Kl. 1410. Pause med kaffe/te og kake bakt på gammel oppskrift.
kl. 1430. Teaterforestilling: Livet på kramboden- et kammerspill fra 1921.
Framført av teatergruppa Sadio Nor Teater.
Gratis inngang