Husk Årsmøtet!    TIRSDAG 20. FEBRUAR 2018 KL 1900

PÅ KRAMVIGBRYGGA

Møtet starter med Truls Nilsen som forteller om utstillingen på  barnemuseet der Kramvigbrygga vil representere handelshistoria
i Midt – Troms. Han vil også informere om museets program for 2018, med hovedvekt på Sørreisa.
Vivian Jakobsen informerer om tur til Litauen.
Så blir det kaffe før vi går over på årsmøtet.

Årsmøtesaker:

  1. Valg av møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Innkomne saker:
  6. Kontingent 2019
  7. Budsjett
  8. Årsplan
  9. Valg

Kontingent for 2018 kan betales på årsmøtet
Nye og gamle medlemmer velkommen
Vel møtt!!

Hilsen Styret i Sørreisa historielag