Tidsskriftet Heimen

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

 

Kulturprisen 2017 til Elin Myhre!

Begrunnelsen for tildelingen er hennes innsats som mangeårig leder i Sørreisa Historielag, Elin Myhre. Hun tok initiativ til Sørreisakalenderen som har vært oppslagsverk for sørreisakulturen i 14 år nå. Elin har hatt sitt daglige virke som museumspedagog i Midt-Troms Muesum. Hun har vært pådriver for restaureringen av Kramvikbrygga som er blitt ett sentrum for kulturen i Sørreisa. Elin er nå pensjonist, men i full aktivitet som styremedlem i stiftelsen Westgaard og har ansvaret for den unike innsamlingen av klær fra gamle dager og er nå i gang med en bok om samlingen. Elin har også vært leder for Troms Historielag hvor hun nå er nestleder. Hun er også valgt til leder for Landslaget for lokalhistorie som organiserer 400 historielag og ca 8000 medlemmer.

http://www.folkebladet.no/kultur/2017/06/22/Elin-fikk-Kulturprisen-i-S%C3%B8rreisa-14916189.ece