Om oss

Leder                          Dag Martinsen
Kasserer                     Hermod Skogheim
Styremedlem:            Jim Are Jensen Løkke
Styremedlem             Vivian Jakobsen
Styremedlem             Kåre Rasmusen
Varamedlem               Jorunn Sundheim
Varamedlem              Jostein Mathisen
Revisor                       Martin H. Martinsen

Valgkomite
Leder                         Jan Agersborg
Medlem                     Elsa Lia
Medlem                     Ernst  Nilsen

Midt-Troms Museums representantskap
Representant         Ottar Lia
Vararepresentant  Dag Martinsen