Om oss

Leder                          Dag Martinsen
Kasserer                     Hermod Skogheim
Styremedlem:            Jim Are Jensen Løkke
Styremedlem             Vivian Jakobsen
Styremedlem             Kåre Rasmusen
Varamedlem               Solfrid Bergrud
Varamedlem              Per Tore Fredriksen
Revisor                       Martin H. Martinsen

Valgkomite
Leder                         Jan Agersborg
Medlem                    John H Gundersen
Medlem                     Ernst  Nilsen

Midt-Troms Museums representantskap
Representant         Dag Martinsen
Vararepresentant  Ernst Nilsen