Alle må snarest komme i hus!

Alle må snarest komme i hus

Unike dagboknotater fra Narvik 1940, reiser i Nord-Norge og brenningen 1944 i nord.
Av Elin Myhre
Sørreisa historielag og Dyrøy historielag gir høsten 2021 ut boka «Alle må snarest komme i hus!»
Boka inneholder unike øyenvitneskildringer fra «Slaget om Narvik 1940» og skildringer fra reiser i Nord-Norge, krigsårene 1941-1945. Dagboknotatene og øyenvitneskildringene har aldri før blitt publisert. De gir nye opplysninger fra krigstida og vil være et supplement til tidligere utgitte dramatiske tidsvitneopplevelser.

Boka er dagboknotater som metodistprest Thomas Thomassen har skrevet ned på sine tjenestereiser i Nord-Norge. De gir detaljerte skildringer av angrepet på Narvik i 1940 (del 1) og fra hans årlige reiser til Nord-Norge, 1941-1945 (del 2). Boka er bl.a. illustrert med foto fra krigsskueplassen Narvik, alle fra Thomassens fotosamling. Det samme gjelder foto fra Finnsnes og omegn og fra Vadsø.
I den første delen skildrer Thomassen sine opplevelser fra Narvik. Han er på reise nordover til Vadsø, men pga. slaget om Narvik aprildagene 1940, kommer han seg ikke videre. Med innlevelse skildrer han hvordan barn og voksne opplever krigens gru og det å bo midt i en krigsskueplass i en hærtatt by som blir bombet av både fiender og allierte.
«Litt før kl. 20 kjørte en bil gjennom alle byens lang-gater med rasende fart, og en mann skrek ut:
«Alle må snarest komme i hus!» Folk sprang i alle retninger for hurtigst mulig å komme hjem. Nede ved Fagernes hørte vi at tyskerne var i kamp med de allierte tropper.»
Den andre delen av boka er dagboknotater fra Thomassens opplevelser fra høsten 1940 til freden i mai 1945. Som bestyrer for Metodistkirkas barne- og gamlehjemsarbeid hvoriblant de to nordnorske institusjonene, barnehjemmet «Fru Schibsteds Minne» på Finnsnes og gamlehjemmet «Alders Hvile» i Vadsø, har han årlige tilsynsreiser til disse og besøk til menigheter i Nord-Norge.
I fargerike skildringer kan vi lese om hans rolle som bestyrer og altmuligmann for begge institusjonene. Han skildrer også hvordan den dramatiske krigshverdagen fortoner seg både på barnehjemmet og aldershjemmet, med mangel på forsyninger og frykt for evakuering og brenning. Vi vet hva som hendte i Finnmark november 1944 og Thomassens bekymring var stor da han hverken kunne reise til Vadsø eller hørte noe derifra.

Dyrøy historielag og Sørreisa historielag takker familien Thomassen for muligheten til å utgi Thomas Thomassens unike dagboknotater og for samarbeidet med hans barnebarn, Kari Thomassen, som sammen med årbokredaktør Elin Myhre har tilrettelagt dagboknotatene for denne bokutgivelsen.
Thomas Thomassen oldebarn, Erik Lanuza, takkes for at han har designet omslaget til boka.