Årsmøte på Kramvikbrygga!

NY DATO! På grunn av restriksjoner er

Årsmøtet flyttet til

26 april kl 1900

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15 april

TRULS NILSEN FRA MIDT -TROMS MUSEUM INFORMERER OM MUSEETS PLANER FOR 2021 MED FOKUS PÅ SØRREISA. 

Vanlige årsmøtesaker                           Enkel servering. Åresalg

P.G.A Koronarestriksjoner vi ha påmelding.

Send sms eller ring 926 29 826