Bardufoss under krigen

Onsdag kveld kom ca 100 stk for å høre Morten Kastbergsens foredrag om hva som foregikk på Bardufoss flyplass under krigen. Visste du for eksempel at sommer 1940 var hele 2700 – tostusen700-! mann i arbeid med flyplassen? Det var så mange at bøndene i Sørreisa var redd for ikke å finne nok arbeidere til slåttonna!

Rundt 100 lyttere til foredraget om Bardufoss

Fortellerkveld

Mandag 21. mars

kl. 19:00

           Kulturhuset i Sørreisa

Som en del av kulturuka i Sørreisa inviterer Sørreisa Historielag og Midt-Troms Museum til en spennende krigshistorisk fortellerkveld på kulturhuset.

  • Krigshistoriker Morten Kasbergsen holder foredraget «Hitlers superbase i konvoikrigen – Fliegerhorst Bardufoss 1940 – 45»
  • Salg av kaffe og bøker

Velkommen til en spennende kveld på kulturhuset!

Adventskafe Kramvikbrygga lørdag 4 des. kl 1200- 1600

Sørreisa Damekor

Sørreisa historielag arrangerer adventskafe på Kramvigbrygga lørdag 4. desember. 

Vi har vært så heldige å få Sørreisa Damekor og Sørreisa Husflidslag sammen med oss på brygga. Sørreisa Damekor vil gi oss julestemning og synge for oss av sitt rikholdige repetoar, bl.a. Eatnemen Vuelie av Frode Fjellheim. Vi har også ønsket at publikum kan synge julesanger sammen med koret, og det er vi blitt lovet. 

Sørreisa Husflidslag vil ha salgsstand der de selger sine nydelige kvalitetsprodukter. Medlemmene i laget produserer husflidsvarer av høy kvalitet, og publikum vil sikkert finne noe som er verdig en plass under treet! Medlemmene Sissel, Marit og Elsa vil på salgstanden våre iført sine merovingerdrakter, rekonstruert i de samme vevteknikkene som Høvdingefrua fra Straumen hadde på seg for 1400 år siden: en ullkjole vevd på oppstadvev og pynta med brikkevevde band. 

Sørreisa historielag håper også at høstens nye bøker og kalender havner under juletreet i år. Vi kan nevne årboka, krigsdagboka og Krigsår bind 4. Westgaard Museum vil også selge høstens nykommer: «Fra brystduk til heimestrikka bind». 

Vi tror på god stemning med julesang, allsang, julegavetips og kaffe og kaker.

BOKBAD PÅ BØLGEN

Tid: Onsdag 17. november kl 19.00
Sted: Sørreisa folkebibliotek, Bølgen

I 2021 er det utgitt hele fire lokalhistoriske bøker i Sørreisa! Nå kan
du bli bedre kjent med bøkene og bakgrunn for utgivelsene. Disse
bøkene inneholder mye spennende og interessant historie.
Truls Nilsen vil lede kvelden, og der initiativtakerne bak bøkene,
Elin Myhre, Kåre Rasmussen og Aslaug Lockertsen stiller i panelet.
Fri inngang og enkel servering.

Lanseringsmøte Kulturhuset Torsdag 23. september kl. 1900

Så er det tid for lanseringsmøtet! Kåre Rasmussen presenterer «Krigsår bind 4» Kåre har til nå vært drivkraften bak nesten tusen sider med krigshistorie fra Sørreisa!

I tillegg har vi gleden av å presentere dagboksnotater fra Narvik 1940, reiser i Nord-Norge og nedbrenningen i 1944!
Elin Myhre: «Alle må snarest komme i hus»

Bokomtale finnes her.

Åpning av ordfører Jan-Eirik Nordahl
Kari Thomassen forteller om Dagboka og min bestefar
Erik Lanuza: Om omslaget på dagboka

Kaffe og salg av bøker

Alle velkommen

Protokoll – Årsmøtet 2021

Årsmøte 26 april 2021

Årsmøtet startet med at lederen Dag Martinsen ønsker 12 medlemmer velkommen. Ordet gis videre til Truls Nilsen som informerte om hva Midt-Troms Museum jobber med, og programmet for 2021.  

Årsmøte.  
Sak 1.
Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere.
Vedtak:
Møteleder, Dag Martinsen, sekretær Jim Jensen Løkke, og protokollunderskriver Mikael Langaune og Tor Steinar Stenslette.                               

Sak 2.
Godkjenning av innkalling.                                                                                                            
Vedtak: Innkalling godkjent. 

Sak 3.
Årsmelding.                                                                                                                                            Vedtak: Årsmelding ble enstemmig godkjent.

Sak 4.
Regnskap.                                                                                                                                                 Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5.
Innkomne saker.                                                                                                                                     Vedtak: Ingen innkomne saker.

Sak 6.
Kontingent 2021.                                                                                                                                  Vedtak. Ingen endring av kontingent, fortsatt kr.300 

Sak 7.
Budsjett.                                                                                                                                                    Vedtak: Budsjett 2020 som er et nettobudsjett vedtatt enstemmig.

Sak 8.
Årsplan 2020.                                                                                                                                         Vedtak: Årsplan godkjent godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Museet har åpent onsdager i fra 21. juni, til 11 august.

Årsmøte Troms historielag 18. og 19. september.

Lansering Krigsår bind 4 og Dagbok fra krigen uke 38/39.

Lanseringsmøte Årbok og kalender 25. oktober.                                                                  Kunst og håndverksmessa 30.-31. oktober.                                                                               Historielagskveld 15. november.      

Sak 9 Valg         

Leder:Dag MartinsenGjenvalgt
Kasserer:Hermod SkogheimGjenvalgt  
Styremedlem:Vivian JakobsenIkke på valg
Styremedlem: Kåre RasmussenIkke på valg     
Styremedlem:Jim Jensen Løkke  Ikke på valg   
Varamedlem:Solfrid Bergrud  Ikke på valg 
 Varamedlem:Per Tore FredriksenIkke på valg      
Revisor:    Martin H. MartinsenGjenvalgt       
Valgkomite:   Ernst NilsenGjenvalg     
John H. GundersenNy    
Lillian  Henriksen    Gjenvalg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Midt-Troms Museums representantskap                                                                                Representant.           Dag Martinsen          Valgt for 4 år i 2019                                             Vararepresentant.    Ernst Nilsen               Valgt for 4 år i 2019   

Møtet hevet kl. 2010. Sekretær Jim Are Jensen Løkke                                                          Protokollunderskrivere Mikael Langaune og Tor Steinar Stenslette