Foredrag Sørreisa kulturhus

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».
Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.
Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:
Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».

Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.

Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:

Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826