Vedlikehold av en sliten brygge

Det planlegges å få denne veggen skrapet og malt i år – satses på å få dette gjort i begynnelsen av juni. Det trenges folk til å gjøre denne jobben. Nå er det slik at det er Sørreisa kommune som eier bryggen, Midt Troms Museum som har driftsansvaret for den og det er Sørreisa Historielag som bruker den mest med sitt kontor tilholdssted i 2 etage. Det er slik som på andre offentlige bygg at her er ikke penger til vedlikehold – slik at jobben gjøres på dugnad av historielaget, men vi er jo kommet dit at alderen på de aktive medlemmene er ganske så høy, vi ønsker oss flere aktive medlemmer under 60 år.
Slik ser vegger ut, her kreves det skraping for å få bort alt det løse som er på veggene, så må her grunnes og deretter påføres det et lag med god gammeldags linolje maling
Her er mye jobb som må utføres for å få en presentabel brygge, pr i dag er den veldig sliten og det er etterslep på utvendig vedlikehold.
Denne vegg må renoveres da det kommer inne vann når det regner, her må det opp stilajse og snekkerkyndig personell trengs til dette arbeidet – penger er også en mangelvare, da det egentlig er kommunen som har vedlikeholds ansvaret. Planlegges å få dette gjort sommeren 2024.