Boklansering Kramvig brygga 1 juli

Kristine Brones Berg som har sine røtter i fra Skøelv – Oldefaren Olaf Brones har fortalt henne mange historier opp i gjennom barndommen. I tillegg har Olaf skrevet ned mange fortellinger om krigen. Mye av dette har stått på trykk i Sørreisa Historielags Krigsbøker.

Kristine har tatt utgangspunkt i dette materialet og holdt på med ideen om å lage/skrive en Roman om noe bygd på fakta som hennes oldefar har notert og fortalt.

Alle personene i denne romanen er fiktive personer, Sørreisa Historielag har fått manuset til gjennomlesing for ca 1 år siden (3 av styrets medlemmer har lest i gjennom) og også hatt et møte med Kristine.

Når man leser dette og er litt kjent i bygda kan man leve seg inn i fortellingen som Kristine har skrevet, dette er en flott roman tuftet på en sann historie som utspant seg i Sørreisa i krigsårene. Denne boken anbefales på det varmeste.

Senja tur i regi av Historielaget

Turen ble arrangert i fellesskap med Sørreisa og Dyrøy Historielag
Hele 34 deltakere var med på denne turen til Senja Øya hvor deltakerne ble fortalt historier av Hans Peder og Per Tore
Noen følger nøye med på Hans Peders fortellinger om forfedrene våre som kom til Senja for en god del år siden.
Det hele ble avsluttet med servering av Lapskaus fra dette bygdelaget, og middagen ble sponset av Sørreisa og Dyrøy Historielag. Dette var en begivenhets rik tur hvor deltakerne fikk et meget godt innblikk i både det geologiske og historiske perspektivet på Senja. Takk til gode fortellerer.

Vedlikehold av en sliten brygge

Det planlegges å få denne veggen skrapet og malt i år – satses på å få dette gjort i begynnelsen av juni. Det trenges folk til å gjøre denne jobben. Nå er det slik at det er Sørreisa kommune som eier bryggen, Midt Troms Museum som har driftsansvaret for den og det er Sørreisa Historielag som bruker den mest med sitt kontor tilholdssted i 2 etage. Det er slik som på andre offentlige bygg at her er ikke penger til vedlikehold – slik at jobben gjøres på dugnad av historielaget, men vi er jo kommet dit at alderen på de aktive medlemmene er ganske så høy, vi ønsker oss flere aktive medlemmer under 60 år.
Slik ser vegger ut, her kreves det skraping for å få bort alt det løse som er på veggene, så må her grunnes og deretter påføres det et lag med god gammeldags linolje maling
Her er mye jobb som må utføres for å få en presentabel brygge, pr i dag er den veldig sliten og det er etterslep på utvendig vedlikehold.
Denne vegg må renoveres da det kommer inne vann når det regner, her må det opp stilajse og snekkerkyndig personell trengs til dette arbeidet – penger er også en mangelvare, da det egentlig er kommunen som har vedlikeholds ansvaret. Planlegges å få dette gjort sommeren 2024.