Boklansering Kramvig brygga 1 juli

Kristine Brones Berg som har sine røtter i fra Skøelv – Oldefaren Olaf Brones har fortalt henne mange historier opp i gjennom barndommen. I tillegg har Olaf skrevet ned mange fortellinger om krigen. Mye av dette har stått på trykk i Sørreisa Historielags Krigsbøker.

Kristine har tatt utgangspunkt i dette materialet og holdt på med ideen om å lage/skrive en Roman om noe bygd på fakta som hennes oldefar har notert og fortalt.

Alle personene i denne romanen er fiktive personer, Sørreisa Historielag har fått manuset til gjennomlesing for ca 1 år siden (3 av styrets medlemmer har lest i gjennom) og også hatt et møte med Kristine.

Når man leser dette og er litt kjent i bygda kan man leve seg inn i fortellingen som Kristine har skrevet, dette er en flott roman tuftet på en sann historie som utspant seg i Sørreisa i krigsårene. Denne boken anbefales på det varmeste.

Senja tur i regi av Historielaget

Turen ble arrangert i fellesskap med Sørreisa og Dyrøy Historielag
Hele 34 deltakere var med på denne turen til Senja Øya hvor deltakerne ble fortalt historier av Hans Peder og Per Tore
Noen følger nøye med på Hans Peders fortellinger om forfedrene våre som kom til Senja for en god del år siden.
Det hele ble avsluttet med servering av Lapskaus fra dette bygdelaget, og middagen ble sponset av Sørreisa og Dyrøy Historielag. Dette var en begivenhets rik tur hvor deltakerne fikk et meget godt innblikk i både det geologiske og historiske perspektivet på Senja. Takk til gode fortellerer.