Protokoll – Årsmøtet 2021

Årsmøte 26 april 2021

Årsmøtet startet med at lederen Dag Martinsen ønsker 12 medlemmer velkommen. Ordet gis videre til Truls Nilsen som informerte om hva Midt-Troms Museum jobber med, og programmet for 2021.  

Årsmøte.  
Sak 1.
Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere.
Vedtak:
Møteleder, Dag Martinsen, sekretær Jim Jensen Løkke, og protokollunderskriver Mikael Langaune og Tor Steinar Stenslette.                               

Sak 2.
Godkjenning av innkalling.                                                                                                            
Vedtak: Innkalling godkjent. 

Sak 3.
Årsmelding.                                                                                                                                            Vedtak: Årsmelding ble enstemmig godkjent.

Sak 4.
Regnskap.                                                                                                                                                 Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 5.
Innkomne saker.                                                                                                                                     Vedtak: Ingen innkomne saker.

Sak 6.
Kontingent 2021.                                                                                                                                  Vedtak. Ingen endring av kontingent, fortsatt kr.300 

Sak 7.
Budsjett.                                                                                                                                                    Vedtak: Budsjett 2020 som er et nettobudsjett vedtatt enstemmig.

Sak 8.
Årsplan 2020.                                                                                                                                         Vedtak: Årsplan godkjent godkjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Museet har åpent onsdager i fra 21. juni, til 11 august.

Årsmøte Troms historielag 18. og 19. september.

Lansering Krigsår bind 4 og Dagbok fra krigen uke 38/39.

Lanseringsmøte Årbok og kalender 25. oktober.                                                                  Kunst og håndverksmessa 30.-31. oktober.                                                                               Historielagskveld 15. november.      

Sak 9 Valg         

Leder:Dag MartinsenGjenvalgt
Kasserer:Hermod SkogheimGjenvalgt  
Styremedlem:Vivian JakobsenIkke på valg
Styremedlem: Kåre RasmussenIkke på valg     
Styremedlem:Jim Jensen Løkke  Ikke på valg   
Varamedlem:Solfrid Bergrud  Ikke på valg 
 Varamedlem:Per Tore FredriksenIkke på valg      
Revisor:    Martin H. MartinsenGjenvalgt       
Valgkomite:   Ernst NilsenGjenvalg     
John H. GundersenNy    
Lillian  Henriksen    Gjenvalg


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Midt-Troms Museums representantskap                                                                                Representant.           Dag Martinsen          Valgt for 4 år i 2019                                             Vararepresentant.    Ernst Nilsen               Valgt for 4 år i 2019   

Møtet hevet kl. 2010. Sekretær Jim Are Jensen Løkke                                                          Protokollunderskrivere Mikael Langaune og Tor Steinar Stenslette