Årsmøte på Kramvikbrygga!

NY DATO! På grunn av restriksjoner er

Årsmøtet flyttet til

26 april kl 1900

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15 april

TRULS NILSEN FRA MIDT -TROMS MUSEUM INFORMERER OM MUSEETS PLANER FOR 2021 MED FOKUS PÅ SØRREISA. 

Vanlige årsmøtesaker                           Enkel servering. Åresalg

P.G.A Koronarestriksjoner vi ha påmelding.

Send sms eller ring 926 29 826

Lanseringsmøte årbok og kalender

Lanseringsmøte årbok og kalender

Historielagets leder, Dag Martinsen, ønsket velkommen

Som veldig mange andre lag og foreninger måtte årets lanseringsmøte flytte fra Kramvikbrygga. Valget falt på Kulturhuset som har god plass selvom bare annethvert sete og annenhver rad kunne brukes. Med disse begrensningene var det allikevel god plass til de fremmøtte, nesten 50 i tallet. Historielagets leder, Dag Martinsen, innledet møtet. Han kunne fortelle at høsten program dessverre ble veldig tynt pga coronaen. Det vil allikevel bli forsøkt arrangert et medlemsmøte i november. Andre møter er utsatt til etter nyttår. Flere av forfatterne i årets bok fortalte levende om hvordan de har jobbet frem artiklene.

Ordfører Jan Eirik Nordahl gratulerte med årets årbok som innleder jula hvert år. Årets bok som er den 19 i rekken, må være den tykkeste som er gitt ut. Det som er den store gleden ved boka er at ungdommen også er interessert i våre kommuners historie. En oppfordring fra meg er at boka og kalenderen kjøpes også som julegaver til slekt og venner.

Redaktør Elin Myhre

Årbokredaktør Elin Myhre. Årets komite er svært godt fornøyd. Samarbeidet med det nye trykkeriet har vist seg å fungere helt utmerket. En vellykket blanding av det lokale og det regionale. Vivian Jakobsen og Terje Konradsen har også løst ett par gåter når det gjelder slektsforsking og Wanbergslekta. Som redaktør vil jeg takke alle dere som har bidratt. Det er er rett og slett en fornøyelse å lede en slik redaksjonskomite og med bidragsytere som stadig kommer med nytt stoff. Faktisk så mye at neste års bok snart er full med stoff!

Ernst Nilsen fortalte om arbeidet med kalenderen. Mange hyggelige møter i forskjellige steder i kommunen. Bilder fra alle kanter av kommunen er presentert. Det er litt spesielt år så vi « søker» om å sette opp en lavvo så vi kan selge kalendrern. Det er mange måter å prsentere bygda for både venner og slektninger! Dette er faktisk utgave 20 som nå kan leveres! Flere av foreningene i kommunen har jubileum og både fotball og håndball er representert.

Professor Alf Ragnar Nielssen fortalte om sjøsamiske båtbygging. Han sa vi skal være klar over at for omtrent tohundre år siden var 90 prosent sjøsamer. Det fantes mye furu i sørreisa som ble brukt til båtbygging. Furuskogen ble etterhvert byttet med gran og det var sjøsamer her nordfra som ble hentet ned til Rana for å lære dem å bygge jekter og andre båter. Flere navn i Sørreisa kan knyttes til samene og båtbyggingen, Tømmerelv hvor tømmeret ble fløtet og Finset som var finnenes seter. Tømmervik, Furøy og Gamtofta er andre steder hvor vi har spor etter samisk virksomhet og levemåte.

Åshild Thune fortalte fra arbeidet og minner om at vi alle har forskjellige minner selv om det er samme situasjon. Mange historier fra « reka» som la nederst i det vi kjenner som Stornesveien og var en stor kvinnedominert arbeidsplass. Det kan nesten kalles et eget samfunn. Fabrikken led under utviklingen som dessverre gikk så fort at fabrikken etter hvert ikke overlevde og måtte legges ned på -70-tallet.
Åshild minnet oss om at samfunnet består av enkeltmennesker. Strikke-maskiner som gikk for fullt i mange timer på flere steder.
Vi kommer fra et område med muntlig historiefortelling. Vi er barn av denne tradisjonen, og de t må derfor være en oppfordring at man skriver ned historiene slik at de kan deles med fremtiden. Vi har et stor « hav» og ta av! Gå gjerne flere sammen så kan vi få dele med våre etterkommere. So, Linda Eide pleier å avslutte med: siste ord er ikke sagt.

Vivian Jakobsen fortalte om hvordan hennes egen slekt har hatt » Bustusgården» på Espenes fra rundt 1820. I dag er gården kjent som «Smiubakken»
Mange kilder forteller om slekten etter at de kom nordover. Det store spørsmålet var hvor de kom fra. Andreas Wangberg døde allerede som 55 åring og er bare registrert med navnet Wangberg. I motsetning til det som var vanlig med patronymikon. Etter mye leting fant vi en på Frosta som brukte navnet Wangberg. Kona, Karen Jonasdatter, levde endel år lenger og det finnes flere spor. Farens navn var Jonas Olaussen, født på Røros. Der kom det spor etter samisk, og vi fant at Karen f. 1798 var døpt i Sverige!
Hun blir funnet i 1865 tellingen hvor fødestedet står som Inderøya i Trøndelag hvor Karen ble konfirmert i 1814. Etter mye leting finnes vielsen i 1820 på Tynset.
I kildene her nord finnes ingen antydning til samisk, spørsmålet er derfor om de var flerkulturelle og at de kanskje valgte den ene fremfor den andre?
Vi vet ikke helt, mange spørsmål gjenstår, men jeg har valgt å tro at dette var svaret på slektsgåten i slekten Wangberg.

Som avslutning ble det mulighet til å kjøpe både kalender og årbok. Medlemmene fikk også sitt eksemplar av boka.

Kø for å få kjøpt årbok og kalender.

Årboka kan i år kjøpes hos:

Den kan også kjøpes på Coop extra, BM shop, på mandager på Kramvigbrygga mellom 18 og 20. Den kan også bestilles på epost, dag@alvero.no Boka koster 200 kroner, hvis den må sendes, kommer porto i tillegg.

Lanseringsmøte!

ÅRBOK FOR DYRØY OG SØRREISA 2020
OG SØRREISAKALENDEREN 2021

Mandag 19. okt kl 19 på Kulturhuset

Forfatterne Åshild Thune og professor Alf Ragnar Nielssen
forteller om sine artikler sammen med
de lokale skribentene
Andrine Haugen og Vivian Jakobsen

Salg av årbok og kalender

Sørreisakalenderen 2021

Medlemmer bes møte for å få medlemsboka
Vi følger kommunens smittevernregler

Alle velkommen

Vi gratulerer!

En drivkraft i historielaget gjennom mange år har vært Hermod Skogheim. Han har gjort ett stort arbeid for å få Kramvikbrygga slik den er i dag. Han er også en av ildsjelene bak Westgaards Samlinger i Gumpedalen.
Sørreisa kommunes kulturpris for 2019 er tildelt Hermod for hans mangeårige innsats for å bevare lokalhistorien. Vi gratulerer!

Hermod Skogheim
foto: Arne Ivar Hansen, Folkebladet :

Avlysning!

På grunn av koronavirusutbrudd i Norge har Sørreia kommune besluttet å avlyse Kulturuka som var planlagt gjennomført i perioden 13.-22. mars

Bakgrunnen for avlysningen er råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet i forhold til gjennomføring av arrangementer. Avlysningen er fattet ut fra en helsefaglig helhetsvurdering og av føre-var prinsippet, og for å begrense og forhindre smitte av koronaviruset.

På grunn av dette er også fortellerkvelden mandag 16 mars avlyst. Vi kommer tilbake til ny dato

Fortellerkveld !

Foredrag av Morten Kasbergsen Mandag 16. mars 2020 kl. 19 på Kramvigbrygga

Morten Kasbergsen er journalist i Nye Troms. Han er opptatt av lokal historie, særlig krigshistorie, og har samlet svært mye opplysninger og bilder om Bardufoss flyplass sin rolle under krigen.
 I foredraget viser han ca. 100 bilder fra flyplassen og aktivitetene i områdene rundt.

Kaffe, kake og åresalg

Alle velkommen

Årsmøte 2020 !

Kramvikbrygga
Kramvikbrygga

ÅRSMØTE

Kramvigbrygga
Mandag 24. februar kl. 1900


SIV GARLES SJÅLAND FRA MIDT -TROMS MUSEUM INFORMERER OM MUSEETS PLANER FOR 2020 MED FOKUS PÅ SØRREISA.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende innen 10. feb.
Vanlige årsmøtesaker                           Enkel servering. Åresalg

Alle Velkommen

Aktiviteter 2020

Vi fortsetter våre faste kvelder på mandager kl 1800 – 2000 på Kramvikbrygga. Kom gjerne innom for en kaffe og en liten prat om fortiden. Har du bilder som du vil dele med historielaget, eller ideer til neste årbok? er vi takknemlig for det. Sammen gjør vi Kramvikbrygga til ett lokalhistorisk samlingssted. Inngang fra vest, og opp i 2 etg.

Årsmøtet 2020