Foredrag Sørreisa kulturhus

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».
Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.
Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:
Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».

Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.

Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:

Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826

Årsmøtekveld med

Jubileumsfeiring 35 år

Nydelig kake

Sørreisa Historielag i gjennom 35 år av Dag Martinsen

17 Februar 1977 ble det holdt et første møte for å prøve å stifte et historielag i Sørreisa. De som var til stede var Andreas Grønlund, Andreas Lobnes, Per N Hanssen, Rannveig Finnøy. Det ble også holdt et møte 1 mars samme år, men så ble det stillstand i 10 år. Hvis denne gruppen hadde fått det til kunne vi feiret 45 år jubileum. Så 11 juni 1987 ble det et nytt møte og da ble Sørreisa historielag stiftet. Det ble valgt et styre og den første lederen ble Geir Paulsen. Ellers så bestod det første styret av, Ivar Krogstad, Ole Marin Nilsen, Ottar Jacobsen, Kjerløv Paulsen, Aston Gabrielsen og Anne Marie Strand. På årsmøtet 1988 ble det vedtatt lover for laget og da ble også Kåre Rasmussen og Hermod Skogheim med i styret, disse to er fortsatt med i styret og takk for det.

Hva jobbet de med de første årene. Jo de arbeidet med å etablere et museum i Sørreisa, skaffe penger til å restaurere Mølla i Sørfossbogen, innsamling av gamle stedsnavn, samt fortellinger og bilder, mange av de tingene som vi fortsatt holder på med i dag . Tidlig på 1990 tallet ble det luftet forslag om å utgi årbok, det ble en årbok med krigshistorie. Den første bokutgivelsen i Sørreisa historielag var i 1995 i forbindelse med 50 års jubileum for frigjøringen 1945.

Så ble det stille noen år, men 26 oktober 2000 ble det blåst liv på nytt i historielaget. Og det ble valgt et interim styre bestående av Kåra Rasmussen, Elin Myhre, Ann Våden og Hermod Skogheim. Det ble holdt årsmøte 21 november samme år og det ble valgt et nytt styre, Elin Myhre ble valgt til leder. Ellers ble interim styret med vider med Leif Strømsnes i tillegg .

Etter den tid har det gått slag i slag med bokutgivelser sammen med Dyrøy historielag. Vi har gitt ut 23 kalendere og 21 årbøker, i tillegg har vi gitt ut 6 bøker om krigshandlinger i fra lokalmiljøet eller deltakere fra lokalmiljøet som var med forskjellige operasjoner i forbindelse med krigen. I tillegg er det gitt ut diktsamling fra Ole Solvang.

Historielaget har ellers kontorer i andre etasjen i Kramvigbrygga og har også vært en stor pådriver for å holde brygga i brukbar stand med dugnader både innvendig og utvendig, det gjenstår et utvendig løft som det diskuteres om hvordan vi skal få det gjennomført i nærmeste fremtid.

Det har vært arrangert 185 styremøter og det er behandlet 1365 saker. Gjennomført utallige fortellerkvelder, vandringer og samlinger. Innsamlet 1000 vis av gode fortellinger og bilder til bruk i årbøker og kalendere, vi takker alle som har bidratt opp i gjennom årene og ønsker fortsatt at folk bidrar med historier og bilder

Årbok 2022
Årboka for 2022 finnes det også noen eksemplarer igjen av (ca 50 stk) løp å kjøp , ta kontakt så sender vi eller stikk innom Kramvig brygga Mandager mellom kl 1800 – 2000 da er som regel lederen tilstede der.

Adventskafe på Kramvigbrygga 3 desember 1100-1500

Adventskafeen vil være åpen fra 1100-1500. Også i år er vi så heldige å få besøk av Sørreisa damekor og Sørreisa husflidslag. Damekoret vil gi oss den rette førjulsstemninga med sang og allsang og husflidslaget vil selge sine gode produkter. Det vil være salg av kaffe/te og kaker. Historielaget selger bøker og har flere gode tilbud på julegaver.

Arkivdag på Kramvigbrygga

Lørdag 12. november kl. 1230 kommer Arkiv Troms til Kramvigbrygga. Arkiv Troms har de siste årene jobbet med å tilgjengeliggjøre arkivet fra handelshuset M.A. Kramvig. Dette arkivet gir en unik innsikt i historien til Sørreisa. Arkiv Troms, Sørreisa historielag og Midt Troms Museum inviterer til en spennende arkivdag på Kramvigbrygga. Det vil bli mulighet for å se på noe av det eldre arkivmatrialet fra M.A. Kramvig og snakke med arkivarene som jobber med bevaringsprosjektet. Program:
kl.1300. Åpning
kl.1310. Foredrag.
Om arkiv og arkivering- et historisk tilbakeblikk, ved Harald Lindbch Arkivverket
Fra forbrukerforening til handelshus-arkivenes historiske kontekst. ved Ole-Bjørn Fossbakk Arkiv Troms
Ordning og tilgjengeliggjøring av arkivet etter Reisens forbrugerforening og handelshuset M.A. Kramvig. ved Emilie Alsaker Gjermunds, Arkiv Troms
Kl. 1410. Pause med kaffe/te og kake bakt på gammel oppskrift.
kl. 1430. Teaterforestilling: Livet på kramboden- et kammerspill fra 1921.
Framført av teatergruppa Sadio Nor Teater.
Gratis inngang