Årsmøtekveld med

Jubileumsfeiring 35 år

Nydelig kake

Sørreisa Historielag i gjennom 35 år av Dag Martinsen

17 Februar 1977 ble det holdt et første møte for å prøve å stifte et historielag i Sørreisa. De som var til stede var Andreas Grønlund, Andreas Lobnes, Per N Hanssen, Rannveig Finnøy. Det ble også holdt et møte 1 mars samme år, men så ble det stillstand i 10 år. Hvis denne gruppen hadde fått det til kunne vi feiret 45 år jubileum. Så 11 juni 1987 ble det et nytt møte og da ble Sørreisa historielag stiftet. Det ble valgt et styre og den første lederen ble Geir Paulsen. Ellers så bestod det første styret av, Ivar Krogstad, Ole Marin Nilsen, Ottar Jacobsen, Kjerløv Paulsen, Aston Gabrielsen og Anne Marie Strand. På årsmøtet 1988 ble det vedtatt lover for laget og da ble også Kåre Rasmussen og Hermod Skogheim med i styret, disse to er fortsatt med i styret og takk for det.

Hva jobbet de med de første årene. Jo de arbeidet med å etablere et museum i Sørreisa, skaffe penger til å restaurere Mølla i Sørfossbogen, innsamling av gamle stedsnavn, samt fortellinger og bilder, mange av de tingene som vi fortsatt holder på med i dag . Tidlig på 1990 tallet ble det luftet forslag om å utgi årbok, det ble en årbok med krigshistorie. Den første bokutgivelsen i Sørreisa historielag var i 1995 i forbindelse med 50 års jubileum for frigjøringen 1945.

Så ble det stille noen år, men 26 oktober 2000 ble det blåst liv på nytt i historielaget. Og det ble valgt et interim styre bestående av Kåra Rasmussen, Elin Myhre, Ann Våden og Hermod Skogheim. Det ble holdt årsmøte 21 november samme år og det ble valgt et nytt styre, Elin Myhre ble valgt til leder. Ellers ble interim styret med vider med Leif Strømsnes i tillegg .

Etter den tid har det gått slag i slag med bokutgivelser sammen med Dyrøy historielag. Vi har gitt ut 23 kalendere og 21 årbøker, i tillegg har vi gitt ut 6 bøker om krigshandlinger i fra lokalmiljøet eller deltakere fra lokalmiljøet som var med forskjellige operasjoner i forbindelse med krigen. I tillegg er det gitt ut diktsamling fra Ole Solvang.

Historielaget har ellers kontorer i andre etasjen i Kramvigbrygga og har også vært en stor pådriver for å holde brygga i brukbar stand med dugnader både innvendig og utvendig, det gjenstår et utvendig løft som det diskuteres om hvordan vi skal få det gjennomført i nærmeste fremtid.

Det har vært arrangert 185 styremøter og det er behandlet 1365 saker. Gjennomført utallige fortellerkvelder, vandringer og samlinger. Innsamlet 1000 vis av gode fortellinger og bilder til bruk i årbøker og kalendere, vi takker alle som har bidratt opp i gjennom årene og ønsker fortsatt at folk bidrar med historier og bilder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.