fortellerkveld Krogstadtunet

25.01.2018 ble det arrangert fortellerkveld på Krogstadtunet. De to fortellerne hadde ett utall av morsomme og interessante historier å fortelle fra tiden da sentrum i Sørreisa flyttet fra Vika til Straumen i løpet av 1950-tallet og litt utpå 60-tallet. En lydhør forsamling ga også innspill etterhvert som hukommelsen ble frisket opp. Endel har vært omtalt i tidligere utgaver av årboka, men for mange var det også mye nytt. Vi som hørte på dette venter med spenning på nye fortellerkvelder.

                                                               

Fortellerkveld

FORTELLERKVELD
TEMA: Sørreisa sentrum – fra Vika til Straumen
Straumen i Sørreisa
Torsdag 25. januar kl. 19:00
Krogstadtunet i Sørreisa

Vi inviterer til fortellerkveld om Sørreisa sentrums historie, og flytteprosessen av sentrumsområdet fra Vika til Straumen som skjedde gradvis etter andre verdenskrig. Kom å hør, og fortell din historie!

• Fortellinger av Ernst Johan Nilsen, Dag Martinsen og Odd Lekang • Publikumsfortellinger • Visning av gamle stedsfotografier fra Sørreisa • Åresalg • Salg av kaffe og noe å bite i

GRATIS INNGANG! Velkommen til en spennende kveld på Krogstadtunet!

Jubileum!

Sørreisa historielag inviterer sine medlemmer til 30 års jubileum  29.november 2017 klokka 1900 på Kramvigbrygga

Det blir en hyggelig aften med koldtbordservering. Vi snakker vi litt om historielagets historie, og litt om framtida. Hilsning fra Landslaget.

Pris per person: 100 kroner

Påmelding innen 20.november
på mail til dag@alvero.no eller på mobil til Dag Martinsen tel 92 62 98 26

Kulturminnevandring – Reisveien

KULTURMINNEVANDRING REISVEIEN

LØRDAG 19. AUGUST FRA MØLLERHAUGEN I MÅLSELV TIL NORDLIA I SØRREISA

TUREN GÅR VIA GAPAHUKEN VED VAKKERHUMPVANNET
Buss fra Sørreisa hotell kl. 1300, billett kr 50.Start fra Møllerhaugen kl.1400

Åpen bom til Fjellveien fra Nordlia kl. 1000-2100 for alle som vil kjøre opp. Fra veiende ca 15 min gange til gapahuken. Følg løype mot Vakkerhumpen. Gratis kaffe og mulighet for grilling fra kl. 1500. Bygdefolk og andre: Ta lørdagsturen opp til Vakkerhumpvannet!

Spørsmål: Ring Ernst Johan Nilsen (Sørreisa historielag) på tlf 416 08 101
VELKOMMEN

Tidsskriftet Heimen

Heimen er det sentrale vitenskapelige tidsskriftet for alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale.

Heimen har som mål å publisere studier over lokale samfunn eller fenomener som kan kaste lys over større enheter eller spørsmål. Redaksjonen har som ambisjon å løfte fram nye temaer som er i forskningsfronten innenfor feltet og legger vekt på det nyskapende både med hensyn til teorier og metode. Gjennom artikler, debattinnlegg og bok­meldinger avspeiler tidsskriftet hele landet, men redaksjonen også åpent for relevante internasjonale bidrag.  Lokal- og kulturhistorisk interesserte med ulik bakgrunn og fra ulike fag er velkommen som bidragsytere.

 

Kulturprisen 2017 til Elin Myhre!

Begrunnelsen for tildelingen er hennes innsats som mangeårig leder i Sørreisa Historielag, Elin Myhre. Hun tok initiativ til Sørreisakalenderen som har vært oppslagsverk for sørreisakulturen i 14 år nå. Elin har hatt sitt daglige virke som museumspedagog i Midt-Troms Muesum. Hun har vært pådriver for restaureringen av Kramvikbrygga som er blitt ett sentrum for kulturen i Sørreisa. Elin er nå pensjonist, men i full aktivitet som styremedlem i stiftelsen Westgaard og har ansvaret for den unike innsamlingen av klær fra gamle dager og er nå i gang med en bok om samlingen. Elin har også vært leder for Troms Historielag hvor hun nå er nestleder. Hun er også valgt til leder for Landslaget for lokalhistorie som organiserer 400 historielag og ca 8000 medlemmer.

http://www.folkebladet.no/kultur/2017/06/22/Elin-fikk-Kulturprisen-i-S%C3%B8rreisa-14916189.ece