Boklansering Kramvig brygga 1 juli

Kristine Brones Berg som har sine røtter i fra Skøelv – Oldefaren Olaf Brones har fortalt henne mange historier opp i gjennom barndommen. I tillegg har Olaf skrevet ned mange fortellinger om krigen. Mye av dette har stått på trykk i Sørreisa Historielags Krigsbøker.

Kristine har tatt utgangspunkt i dette materialet og holdt på med ideen om å lage/skrive en Roman om noe bygd på fakta som hennes oldefar har notert og fortalt.

Alle personene i denne romanen er fiktive personer, Sørreisa Historielag har fått manuset til gjennomlesing for ca 1 år siden (3 av styrets medlemmer har lest i gjennom) og også hatt et møte med Kristine.

Når man leser dette og er litt kjent i bygda kan man leve seg inn i fortellingen som Kristine har skrevet, dette er en flott roman tuftet på en sann historie som utspant seg i Sørreisa i krigsårene. Denne boken anbefales på det varmeste.

Senja tur i regi av Historielaget

Turen ble arrangert i fellesskap med Sørreisa og Dyrøy Historielag
Hele 34 deltakere var med på denne turen til Senja Øya hvor deltakerne ble fortalt historier av Hans Peder og Per Tore
Noen følger nøye med på Hans Peders fortellinger om forfedrene våre som kom til Senja for en god del år siden.
Det hele ble avsluttet med servering av Lapskaus fra dette bygdelaget, og middagen ble sponset av Sørreisa og Dyrøy Historielag. Dette var en begivenhets rik tur hvor deltakerne fikk et meget godt innblikk i både det geologiske og historiske perspektivet på Senja. Takk til gode fortellerer.

Vedlikehold av en sliten brygge

Det planlegges å få denne veggen skrapet og malt i år – satses på å få dette gjort i begynnelsen av juni. Det trenges folk til å gjøre denne jobben. Nå er det slik at det er Sørreisa kommune som eier bryggen, Midt Troms Museum som har driftsansvaret for den og det er Sørreisa Historielag som bruker den mest med sitt kontor tilholdssted i 2 etage. Det er slik som på andre offentlige bygg at her er ikke penger til vedlikehold – slik at jobben gjøres på dugnad av historielaget, men vi er jo kommet dit at alderen på de aktive medlemmene er ganske så høy, vi ønsker oss flere aktive medlemmer under 60 år.
Slik ser vegger ut, her kreves det skraping for å få bort alt det løse som er på veggene, så må her grunnes og deretter påføres det et lag med god gammeldags linolje maling
Her er mye jobb som må utføres for å få en presentabel brygge, pr i dag er den veldig sliten og det er etterslep på utvendig vedlikehold.
Denne vegg må renoveres da det kommer inne vann når det regner, her må det opp stilajse og snekkerkyndig personell trengs til dette arbeidet – penger er også en mangelvare, da det egentlig er kommunen som har vedlikeholds ansvaret. Planlegges å få dette gjort sommeren 2024.

Foredrag Sørreisa kulturhus

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».
Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.
Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:
Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826

Forhåndsomtale «Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945».

Foredraget holdes i Sørreisa kulturhus 20. mars kl. 19 under kulturuka i Sørreisa. Sørreisa historielag har tatt et initiativ for å få Ingunn Elstad til Sørreisa, og sammen med Midt-Troms Museum tilbys dette interessante foredraget på Kulturhuset under kulturuka.

Foredraget bygger på boka «Tvangsevakueringa» av professor emeritus Ingunn Elstad, Orkana Akademisk 2020, der hun legger fram ny forskning på den største humanitære katastrofa som ramma en norsk landsdel i nyere tid.

«Tvangsevakueringa og brenninga av Finnmark og Nord-Troms var den største ulykka som har ramma ein norsk landsdel i nyare tid. På befaling frå Hitler vart om lag 50 000 menneske tvangsevakuert frå Finnmark og Nord-Troms hausten 1944 – 1945. Landet skulle gjerast folketomt. Om lag ein tredel av befolkninga var barn. Pasientar på sjukestuer og pleieheimar vart frakta sørover. Det vart ein humanitær katastrofe. Epidemiar spreidde seg undervegs. 400 tvangsevakuerte døydde fram til freden. Folk prøvde å halde saman og hjelpe kvarandre, og humanitære organisasjonar og helsepersonell dreiv hjelpearbeid langs ruta. Hjelpearbeidet var livsnødvendig, men kontroversielt.

Den nazistiske propagandaen gjekk ut på at befolkninga flykta for russarane. Leiinga av den sivile Heimefronten oppfatta tvangsevakueringa som eit militært tiltak, ein del av den tyske retretten. Dei trudde at dersom tvangsevakueringa braut saman, ville dei tyske troppane bli hefta på veg til frontane på kontinentet. Heimefronten kunngjorde på Radio London ei oppfordring til å ikkje delta i hjelpearbeidet. Sjukepleiarar som var beordra nordover, gjekk i dekning og rømte til Sverige. På eit tidspunkt vart også utdeling av mat til tvangsevakuerte stansa. Heimefronten justerte haldninga si sist i november.»

Kontakter:

Foredragsholder og forfatter: Ingunn Elstad telefon 91883467

Arrangør: Dag Martinsen, Sørreisa historielag telefon 926 29 826

Årsmøtekveld med

Jubileumsfeiring 35 år

Nydelig kake

Sørreisa Historielag i gjennom 35 år av Dag Martinsen

17 Februar 1977 ble det holdt et første møte for å prøve å stifte et historielag i Sørreisa. De som var til stede var Andreas Grønlund, Andreas Lobnes, Per N Hanssen, Rannveig Finnøy. Det ble også holdt et møte 1 mars samme år, men så ble det stillstand i 10 år. Hvis denne gruppen hadde fått det til kunne vi feiret 45 år jubileum. Så 11 juni 1987 ble det et nytt møte og da ble Sørreisa historielag stiftet. Det ble valgt et styre og den første lederen ble Geir Paulsen. Ellers så bestod det første styret av, Ivar Krogstad, Ole Marin Nilsen, Ottar Jacobsen, Kjerløv Paulsen, Aston Gabrielsen og Anne Marie Strand. På årsmøtet 1988 ble det vedtatt lover for laget og da ble også Kåre Rasmussen og Hermod Skogheim med i styret, disse to er fortsatt med i styret og takk for det.

Hva jobbet de med de første årene. Jo de arbeidet med å etablere et museum i Sørreisa, skaffe penger til å restaurere Mølla i Sørfossbogen, innsamling av gamle stedsnavn, samt fortellinger og bilder, mange av de tingene som vi fortsatt holder på med i dag . Tidlig på 1990 tallet ble det luftet forslag om å utgi årbok, det ble en årbok med krigshistorie. Den første bokutgivelsen i Sørreisa historielag var i 1995 i forbindelse med 50 års jubileum for frigjøringen 1945.

Så ble det stille noen år, men 26 oktober 2000 ble det blåst liv på nytt i historielaget. Og det ble valgt et interim styre bestående av Kåra Rasmussen, Elin Myhre, Ann Våden og Hermod Skogheim. Det ble holdt årsmøte 21 november samme år og det ble valgt et nytt styre, Elin Myhre ble valgt til leder. Ellers ble interim styret med vider med Leif Strømsnes i tillegg .

Etter den tid har det gått slag i slag med bokutgivelser sammen med Dyrøy historielag. Vi har gitt ut 23 kalendere og 21 årbøker, i tillegg har vi gitt ut 6 bøker om krigshandlinger i fra lokalmiljøet eller deltakere fra lokalmiljøet som var med forskjellige operasjoner i forbindelse med krigen. I tillegg er det gitt ut diktsamling fra Ole Solvang.

Historielaget har ellers kontorer i andre etasjen i Kramvigbrygga og har også vært en stor pådriver for å holde brygga i brukbar stand med dugnader både innvendig og utvendig, det gjenstår et utvendig løft som det diskuteres om hvordan vi skal få det gjennomført i nærmeste fremtid.

Det har vært arrangert 185 styremøter og det er behandlet 1365 saker. Gjennomført utallige fortellerkvelder, vandringer og samlinger. Innsamlet 1000 vis av gode fortellinger og bilder til bruk i årbøker og kalendere, vi takker alle som har bidratt opp i gjennom årene og ønsker fortsatt at folk bidrar med historier og bilder