Årsmøte 2019

Kramvigbrygga
Mandag 18. februar kl. 1900

SIV GARLES SJÅLAND FRA MIDT -TROMS MUSEUM INFORMERER OM MUSEETS PLANER FOR 2019 MED FOKUS PÅ SØRREISA.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 10. feb.

Årsmøtesaker:

  1. Valg av møteleder, sekretær og 2 protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Innkomne saker:
  6. Kontingent 2019
  7. Budsjett
  8. Årsplan
  9. Valg

Enkel servering. Åresalg
Alle Velkommen