Aktiviteter 2018

Hver mandag fra kl 1900 er det mulig å treffe en eller flere fra styret på Kramvikbrygga.

Påmelding til slektsforskerkveld: historielagetatdordalnord.net

25 januar   kl 1900:                       Krogstadtunet – Fortellerkveld
5 februar kl 1900:                         Kramvikbrygga: Slektsforskerkveld: Slekt og Datas hjemmesider – Hvordan                                                                  finner frem?
20 februar kl 1900:                      Kramvikbrygga: Årsmøte Saker til årsmøtet sendes styret innen 10.februar
12  mars     kl 1900:                      Kulturuka 2018 : Kulturhuset
9    april       kl 1900:                    Kramvikbrygga : Slektsforskerkveld: Digitalarkivet – Hvordan finne frem                                                                      på de nye sidene?
4 juni        kl 1900:                        Kramvikbrygga : Slektsforskerkveld: Hvordan registrerer vi opplysningene ?                                                              Vi ser på forskjellige slektsprogrammer. Ta gjerne med egen pc

29. juni kl. 1800                           Kveldsvandring fra Møllerhaugen via gapahuken ved Vakkerhumpvannet til                                                                Nordlia. Grilling/ kafferast ved gapahuken. Frammøte ved Sørreisa hotell kl.                                                                1700 for å fordele kjøring. Se oppslag, Facebook og hjemmesida.                                                                                          Kontaktperson: Ernst Nilsen. Mob. 416 08 101

17 juli                                                Vikadagen – på Kramvigbrygga  Dette er et samarbeid med Midt-Troms                                                                         Museum. Se tider og program på deres hjemmesider og oppslag.
8 august                                         Jernalderdag på Kramvigbrygga Dette er et samarbeid med Midt-Troms                                                                        Museum. Se tider og program på deres hjemmesider og oppslag.

8 – 16 september                         Kulturminnedager – Typisk norsk – ikke bare norsk
Tirsdag 11. september kl. 1900 er det kulturminnedag på Kramvigbrygga.
Tema i år er «TYPISK NORSK – IKKE BARE NORSK»
Forfatter Kjell G Kjær forteller fra sin bok « Ishavsfarere» om kvener, samer                                                               og nordmenn på ishavsfangst. I denne uka er det også andre arrangement                                                                     som turer o.l. Se oppslag på butikker, hjemmesida og historielagets                                                                                   Facebookside   samt på kommunens sider.

23 oktober kl 1900:                    Lanseringsdag – Årboka 2018.
Årbok Dyrøy og Sørreisa 2017 og Sørreisakalender 2018 selges på:                                                                                     Servicekontoret Sørreisa kommune, Biblioteket i Sørreisa og Coop Extra i                                                                      Sørreisa. Årboka selges også på Bokhuset Libris i Tromsø.
                                                            På Kramvigbrygga selges også alle tidligere utgitte årbøker for Dyrøy og                                                                        Sørreisa, Heimbygda mi, Krigsår bind 1 og 2 og «Vi hadde utedo og vedsjå»                                                                  utgitt av Troms Historielag.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på e-post. Ved forsendelse                                                                    kommer porto i tillegg.

                                                            Tilbud:  Alle gamle årbøker kr 50,- pr stk.

27-28 oktober:                            Kulturhuset: Kunst og håndverksmessa 2018
20 november kl 1900:               Kramvikbrygga – Historielagskveld