Årsmøtet 2017

Årsmøtet avholdes 21. februar kl 1900 på Kramvikbrygga.
Saksliste:
Årsmøtesaker etter vedtektene

Ernst Nilsen forteller og viser bilder fra bygginga av Sørreisa historielags gapahuk ved Vakkerhumpvannet.

Truls Nilsen forteller om Midt-Troms Museums program for Sørreisa 2017.

Enkel bevertning