Årsmøte 2018

Kramvigbrygga      Tirsdag 20. februar kl. 1900

 Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 10. feb.

Vanlige årsmøtesaker                           Enkel servering. Åresalg

TRULS NILSEN FRA MIDT -TROMS MUSEUM INFORMERER OM BARNEMUSEETS UTSTILLING DER KRAMVIGBRYGGA VIL FÅ EN FREMTREDENDE PLASS.

Alle Velkommen

Styrets beretning for 2017

Protokoll fra årsmøtet