Aktiviteter 2018

Hver mandag er det mulig å treffe en eller flere fra styret på Kramvikbrygga

25 januar   kl 1900:                       Krogstadtunet – Fortellerkveld
5 februar kl 1900:                          Kramvikbrygga: Slektsforskerkveld: Slekt og Datas hjemmesider – Hvordan                                                                  brukes de?
20 februar kl 1900:                      Kramvikbrygga: Årsmøte
12  mars     kl 1900:                      Kulturuka 2018 : Kulturhuset
2 april       kl 1900:                        Slektsforskerkveld: Digitalarkivet – Hvordan finne frem på de nye sidene?
4 juni        kl 1900:                        Slektsforskerkveld: Hvordan registrerer vi opplysningene vi finner?