Aktiviteter 2017

Hver mandag er det mulig å treffe en eller flere fra styret på Kramvikbrygga.

13. juni. Barnas Museumsdag på Kramvigbrygga.
Samarbeid med Midt-Troms museum. Program kommer senere.

27. Juni. Kulturvandring på Hemmingsjord kl. 1800
Sigurd Hansen tar oss med på kulturvandring og vil vise oss hvordan torv ble spadd, og tørket slik at den kunne brukes til brensel.

18. juli. Vikadagen på Kramvigbrygga
Samarbeid med Midt-Troms Museum
9. august Jernalderdag på Kramvigbrygga.
Samarbeid med Midt-Troms Museum

19.august : Kulturminnevandrin fra Møllerhaugen til Nordlia

24. oktober, Lanseringsmøte årbok og kalender.

29-30 oktober, Kunst og håndverksmessa.

15. november, Historielagskveld