Om oss

Leder                          Dag Martinsen
Kasserer                     Hermod Skogheim
Styremedlemmer       Jim Are Jensen Løkke
Vivian Jakobsen
Kåre Rasmusen
Varamedlemmer        Jorunn Sundheim
Jostein Mathisen
Revisor                      Martin H Martinsen
Valgkomite               Jan Agersborg
Elsa Lia
Ernst  Nilsen
Midt-Troms Museums representantskap
Representant         Ottar Lia
Vararepresentant  Dag Martinsen